Regulamin

§1 Definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwera gry Minecraft zwanego dalej “Serwerem”
 2. Użytkownikiem serwera może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba która w dniu pierwszego dołączenia na serwer ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego, zwanego dalej “Użytkownikiem”
 3. Administratorami serwera są Użytkownicy posiadający specjalne uprawnienia pozwalające na ograniczanie swobód Użytkowników, zwani dalej “Administracją”

§2 postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwera jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu
 2. Administracja zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w regulaminie, na kanałach informacyjnych dostępnych dla użytkowników tj. strona, discord, Serwer
 3. Korzystanie z serwera jest darmowe

§3 zasady serwera minecraft

 1. Zakazuje się podszywania pod innych Użytkowników [mute / ban]
 2. Zakazuje się nękania innych Użytkowników, grożenia im bądź ich rodzinom [ban]
 3. Zakazuje się dyskryminowania innych na tle religijnym, narodowym bądź seksualnym [ban]
 4. Zakazuje się wykorzystywania zasobów dających nieuczciwą przewagę tj. modyfikacji klienta gry (mody), paczek zasobów, programów zewnętrznych itp. [ban]
 5. Zakazuje się handlowania zasobami wirtualnymi (tj. przedmioty, wirtualna waluta, usługi itp.) w zamian za realne pieniądze [ban]
 6. Zakazuje się reklamowania bez zgody administracji innych produktów / serwisów / usług / serwerów [mute /ban]
 7. Zakazuje się tworzenia struktur mających na celu nadmierne obciążenie serwera [ban]
 8. Zakazuje się oszukiwania innych Użytkowników w celu zdobycia korzyści majątkowych [ban]
 9. Zakazuje się tworzenia treści nieprzyzwoitych, obraźliwych lub uwłaczających [ban + usunięcie treści]
 10. Zakazuje się spamowania oraz nadużywania symboli w wiadomościach tekstowych tzw. spam i flood [mute]

§4 prawa i obowiązki

 1. Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary w ciągu 7 dni od jej otrzymania
 2. Użytkownik ma obowiązek zgłaszania błędów
 3. Administracja ma obowiązek podania powodu kary
 4. Administracja ma prawo zastosowania wobec Użytkownika kar przewidzianych w §5.2

§5 Kary i roztrzygnięcia

 1. Wszyscy Użytkownicy serwera są równi wobec siebie bez względu na rangę
 2. Administracji przysługuje prawo, do zastosowania, wobec Użytkownika naruszającego zasady zawarte w Regulaminie, następujących kar:
  • Upomnienie - w postaci wyrzucenia z serwera lub wiadomości tekstowej
  • Wywłaszczenia - w postaci zabrania zasobów, bądź zmiany ich stanu
  • Wyciszenie - w postaci blokady dostępu do wysyłania wiadomości
  • Ban - zablokowanie dostępu do serwera na określony czas
  • PermBan - zablokowanie dostępu do serwera na czas nieokreślony
  • IPBan - zablokowanie dostępu do serwera z określonego adresu ip